Är ditt företag uppdaterat på miljöområdet?
Händerna på ECO TECH's broschyr symboliserar människan, passande för ett kunskapsföretag som arbetar med förändringsprocesser främst inom miljö och logistikområdet.
I princip får vi åtta-nio lagar om dagen i Sverige. Även om alla inte gäller miljön har behovet av expertishjälp ökat betydligt bara de senaste tio åren. ECO TECH är ett kunskapsföretag som verkar inom områden miljö, kvalitet och helhetstänkande kring ledarskap och organisationsfrågor. ECO TECH står också för förändringsledarskap och trygga investeringar, berättar ägaren Claes-Erik Nyman, vid ett besök på kontoret i Malmö. Han förklarar hur ECO TECH arbetar:
- När vi kommer till ett företag går vi igenom vart företaget är på väg och ställer vissa problemorienterande frågor. Hur vill chefen att företaget ska utvecklas? Vilken är företagets vision?
Med en bra omvärldsanalys försöker sedan ECO TECH lotsa kunden till en ökad medvetenhet. Han beskriver det som att de har en verktygslåda som de använder sig av för att få fram visionerna på olika sätt. När de har fått fram dem går det att se vad företaget ska förändra. Grundsynen de hämtar sitt arbetssätt ifrån är en slags humanekologi.
När det gäller synsättet på människan och miljön är det viktigt att även näringslivet tar sitt ansvar menar Claes-Erik Nyman. Detta kan t.ex.  ske med olika Miljöcertifieringar enligt ISO 14001. ECO TECH kan erbjuda företag en rad tjänster inom dessa områden samt Miljörevisioner.
- Vi kan lämna fasta priser på allting fram till miljöcertifiering. Dessutom kan vi tala om exakt hur mycket tid företaget behöver lägga ner för att bli miljöcertifierade vilket kan vara en nog så god hjälp.
ECO TECH arbetar även med yttre miljö, säkerhet, arbetsmiljö, kemi, farligt gods, teknik, ekonomi, kommunikation, logistik samt kvalitet. Dessutom stödjer och sponsrar ECO TECH olika miljöprojekt, ett exempel är Världsnaturfondens regnskogsprojekt.

Konsult- och seminarieverksamhet
Ett av ECO TECHs unika verktyg är 5-flödesprincipen, en annan är vad de kallar MiljöScanner vilket ger en snabb översikt och nulägesanalys:
Efter att en kontakt tagits och konsultering eller utredning gjorts kan ECO TECH  ge förslag till miljöpolicy, handlingsplan samt en sammanfattning av företagets miljöpåverkan.
ECO TECH  har också en stor konsult- och seminarieverksamhet. De kan vara bollplank och resursstöd vid införandet av miljöledningssystem.
- ECO TECH bjuder tillsammans med samarbetspartners in till seminarier, säger Claes-Erik Nyman. Syftet är att informera om förändringar inom miljön och anslutande närområde: Standard, Marknad, Lagar, EU och Samhällskrav.

Miljökonferens i vår
Kundkretsen sträcker sig runt en rad stora företag. Bland  kunderna och samarbetspartners märks:
Volvo, Astra, Pharmacia AB, Gambro, Skogsstyrelsen, Malmö Stad, Länsstyrelsen i Skåne, Skånska Energi AB, Industriförbundet, NUTEK , Scania-Metall.  ECO TECH är även genom Claes-Erik Nyman, Sydsvenska Handelskammarens miljöexpert.
- ECO TECH vill genom sin verksamhet få folk att fundera lite mer och ställa frågor samt ge ökad insikt. Med denna bassyn arbetar vi mot företag. Som människa och företagare vill man vara till nytta, här kommer miljöperspektivet in.
I vår kommer de att ha en konferens där internationella Handelskammaren är med kring Corporate Citizenship, ett uttryck för att företagen gemensamt måste gå in och ta ansvar i samhället. Det finns bara ett jordklot så det är nödvändigt att all bidrar med sitt för att se till att det fungerar även i framtiden.

ECO TECH

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-94 91 00
Fax: 040-94 91 06


Email:
info@ecotech.se

Hemsida:
www.ecotech.se

Adress:
ECO TECH
Agnesfridsvägen 179
21375 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN